Sfaturi Duhovniceşti

Reguli ale Postului culese din scrierile Sfinților Părinți

 1. Înfrânează-te de la mâncare, băutură și de la orice plăcere trupească;
 2. Postește nu numai de bucate ci și de păcate;
 3. Înfrânează-ți cele 5 simțuri: gustul, văzul, pipăitul, mirosul, auzul, ca să te faci părtaș fecioarelor celor înțelepte care au avut undelemn în candelele lor;
 4. Postul adevărat este abținere de la orice lucru rău; acel post este adevărat dacă este prezent în toate, toate le curățește toate le vindecă;
 5. Nu ține ură, vrăjmășie sau invidie călca-ți pe inimă și te împăca cu toată lumea și mai ales cu cei cărora le-ai greșit;
 6. Iartă din inimă Ta, ca și Domnul Dumnezeul Tău să te ierte pe tine;
 7. Urăște păcatul și fugi de el dar nu urâ pe păcătos și nu-l disprețui, trebuie să-l compătimești;
 8. Cine îl urăște pe fratele său este în întuneric și umblă în întuneric și nu știe unde merge, pentru că întunericul a orbit ochii lui: ,,Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștrii”;
 9. Spovedește-te cât mai degrabă la preotul tău duhovnic și nu-l schimba, pentru a fi curățat de gândurile și intențiile rele;
 10. Ai grijă că păcatul cel mai mare este cel care-l stăpânește pe tine;
 11. Nu te certa, nu blestema, nu înjura; cei care înjură se aseamnă cu cei care au scuipat fața Domnului noastru Iisus Hristos în timpul pătimirii Sale;
 12. Roagă-te cu smerenie dimineața și seara roagă-te pentru toți cei care te iubesc sau nu te iubesc;
 13. Fă milostenie după putința ta, adică ai grijă de alții că și de tine ai aibă cineva milă.
 14. Ajută văduvele, orfanii, săracii, familiile nevoiașe sau cu mai mulți copii, fără să îi judeci pentru lipsurile lor;
 15. Întoarce la credință pe cel căzut sau neștiutor, dăruindu-i un sfat bun, o carte bună, o candelă, o icoană și îndeamnă- l la o faptă bună, vino cu el la spovedanie;
 16. Mergi și vizitează un bolnav, un suferind, infirm, astâmpără suferința și vei auzi la Judecată cuvintele Mântuitorului:,,întrucât unuia din aceștia ați făcut Mie Mi-ați facut”..,,Bolnav am fost și M-ați cercetat”.
 17. Pomenește și fă milostenie după cei adormiți, parastas, după randuieleile Bisericii, în semn de iubire, neuitare și recunostiinta față de ei;milostenia Ta le va ajuta lor și va îmbogății și sufletul tău;
 18. Ai grijă să nu te mândrești cu postul tău și cu nimic bun din ceea ce faci , ci în fiecare zi să spui: “sluga netrebnică sunt pentru că am făcut doar ceea ce trebuia să fac”; postul este marea armă împotrivă ispitelor, precum plăcerea este începutul tuturor păcatelor;
 19. Citește zilnic în post un capitol din Sfânta Scriptură;
 20. Sfinții părinți au spus că există multe deosebiri între trupuri în privință hranei, unul are trebuință de puțină, altul de multă hrană pentru ținerea puterii sale firești, fiecare îndestulându-se după puterea lui; îngreunându-se stomacul și prin această mintea nu mai poate spune rugăciunea cu tărie;
 21. Dacă postul a fost necesar în rai cu ață e mai necesar în afară de rai, dacă a fost un medicament util înainte de rană cu atât este mai folositor după rană;
 22. Fă din ziua Împărtășirii tale cu trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos cea mai fericită zi a vieții tale sfintiind bucuria învierii;
 23. Postiți pentru că ați păcătuit, postiți pentru a nu mai păcătui, postiți pentru a primi darurile Duhului Sfânt și a păstra ceea ce vi s-a dăruit.
Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments