Rugăciuni Ortodoxe Sfaturi Duhovniceşti

Simţi o puterea negativă asupra ta? Nu te poți concentra și nu-ți iese bine nimic? Îți merge totul pe dos? Părintele Argatu te învaţă ce să faci! Rugăciunea pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească:

Rugăciunea pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească

Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească
Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești.

Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.

– Părinte Argatu, am fost la o femeie care spunea că vorbeşte cu Dumnezeu. Pe tot peretele ei de la răsărit erau icoane, mi-a spus că am vrăji.
– Aceea nu vorbeşte cu Dumnezeu, vorbeşte cu dracul. A pus icoanele ca să ducă în eroare pe mulţi. La carte spune: „La vremea de apoi, vor apărea multe feţe cuvioase, având numai chipul smereniei şi-i vor duce în eroare pe mulţi”.
Când omul ajunge la o vrăjitoare se supără Dumnezeu, între om şi icoane se aşează o pânză neagră care opreşte rugăciunile către Dumnezeu. N-ai voie să fii creştin şi să-ţi laşi icoanele în casă şi să alergi la lelea Floarea-vrăjitoarea, să-ţi ghicească.

Păcatul se iartă numai cu spovedanie, canon şi împărtăşanie când hotăreşte duhovnicul.

– Sorin era în armată îşi făcea stagiul militar. Într-o noapte mohorâtă era de pază la muniţie. Un coleg de al lui, a crezut că face o glumă şi l-a speriat în timp ce el era foarte atent să nu vină cineva, păzea cu grijă mare, cu frică să nu i se întâmple ceva tocmai atunci când era el de serviciu., Când colegul l-a speriat de frică si-a pierdut auzul, vorbirea, privea în gol şi sta înţepenit. A fost scos din armată. I se dăduse certificat medical şi a venit la rugăciunile Părintelui Argatu. După ce au povestit tot, părintele le-a spus:
-De veţi avea credinţă până la al treilea Sfântul Maslu va fi sănătos. Veniseră duminica. Luni, miercuri şi vineri, s-a făcut Sfântul Maslu, după care Sorin s-a făcut sănătos. Sorin vorbea, se mişca şi era fericit. De bucurie ar fi vrut să sărute picioarele tuturor preoţilor. Spunea la toată lumea că e sănătos. A căzut la picioarele părintelui şi i-a mulţumit că l-a făcut sănătos.
-Părinte, mă duc la colonelul meu să-i spun că certificatul pe care mi l-a dat nu mai e bun de nimic, să mă vadă sănătos !
-Dă-i pace colonelului! Că de te-o vedea aşa fericit te ia din nou în armată. Du-te matale acasă, găseşte-ţi mireasa şi să vii să-mi spui cum e însurat.
-Binecuvântaţi-mă să mă însor, părinte !
A fost binecuvântat şi e om la casa lui din cate am auzit.

– Părinte, candela mea uneori este roşiatică, adică uleiul din candelă şi altă data deşi nu am schimbat uleiul şi nici n-am spălat candela, uleiul devine normal, la culoarea lui naturală, aceasta înseamnă ceva ?
-Să ştiţi dumneavoastră, că, atunci când sunt trimise vrăji asupra casei respective, diavolul vine şi colorează întâi uleiul de la candelă, semn că e prezent acolo în casa aceea. În zadar schimbi uleiul sau speli candela că din nou se va colora, numai când pleacă diavolul revine la culoarea normală.

– O doamnă a venit la părintele împreună cu un preot (ruda ei), despre care, ea spusese părintelui că se roagă când e lună nouă şi mai multe, din care reieşea că e şi vrăjitor. Acel preot nu a pus nici o întrebare părintelui Ilarion, dar la plecare a cerut binecuvântare de la părintele, cum a văzut că făceau şi ceilalţi oameni când plecau.
-Părinte, binecuvântaţi-mă şi pe mine !
-Pe care, pe acela negru sau cel alb, pe care să-l binecuvintez? Îl întreabă părintele aspru. Oamenii se uitau lung pentru că ştiau de ce spune părintele aşa. Au mai pus oamenii întrebări şi din nou preotul acela cerea binecuvântare :
-Părinte, binecuvântaţi !
-Dar nu mi-ai spus matale, pe cine să binecuvintez pe cel negru sau pe cel alb. Preotul respectiv nu spunea nimic, dar privea stânjenit în jur, să vadă cine aude şi pricepe ce-i cu el. După puţin timp cere din nou binecuvântare mai încet :
-Părinte, binecuvântaţi-mă !
-Te-am întrebat ceva pe matale, pe care pe cel negru sau pe cel alb, pe care să-l binecuvântez. Ruşinat, preotul acela s-a retras crezând că noi n-am observat că părintele n-a vrut să-l binecuvânteze. Când cer vrăjitorii binecuvântare, preotul trebuie să-i descopere şi să nu-i binecuvinteze indiferent cine ar fi şi în viaţa socială.

– La carte spune: “pe vrăjitori, pe descântători şi orice fel de ghicitori scoateţi-i din mijlocul vostru şi ucideţi-i cu pietre”.

Este singurul loc unde spune că ai voie să ucizi, pe aceşti vrăjmaşi vrăjitori. Pentru vrăjmaşii oamenilor te rogi la Dumnezeu ca să-i îmblânzească, dar pe “vrăjmaşii diavoli” iţi dă voie Dumnezeu să-i ucizi. Pe vremea mea, cu ani în urmă, era un vrăjitor la 7 sate, va veni vremea în care vor fi 7 vrăjitori într-un sat şi 1 preot la 7 sate.

🙏 Rugați-vă împreună cu noi: www.locurisacre.ro

🙏 Canal youtube Rugăciuni Creștine – Locuri Sacre https://www.youtube.com/channel/UCagmQnj4ovjFD5S4f0ldsdw

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments