Viețile Sfinților

Viața Sfântului Nicolae – ocrotitorul copiilor săraci

Sfântul Nicolae sau “Făcătorul de minuni” , unul dintre cei mai populari sfinți și este prăznuit la 6 decembrie.

Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anul 260, în localitatea Patara, în partea asiatică a Turciei de azi.

Născându-se într-o familie bogată a studiat în cele mai bune școli ale timpului și s-a remarcat prin inteligență, purtare aleasă, post și viață duhovnicească intensă.

Nicolae a stat o perioadă la mănăstirea unde unchiul său era episcop urmând ca la doar douăzeci și trei de ani să fie hirotonit preot.

Una dintre minunile cele mai cunoscute ale lui Nicolae este cunoscută încă din timpul vieții sale. În timpul călătoriei spre Țara Sfântă o furtună puternică i-a speriat pe cei din corabie, dar Nicolae i-a îndemnat pe toţi să se roage lui Dumnezeu, iar furtuna s-a oprit.

Tot în aceeași perioadă, Sfântul Nicolae a înviat un tânăr corăbier care căzuse de pe catarg şi se înecase. De asemenea, în Alexandria, Sfântul Nicolae a vindecat mulţi bolnavi şi demonizaţi.

Din viaţa sa de totală slujire şi jertfelnicie evanghelică două virtuţi atotcuprinzătoare se evidenţiază: iubirea de Dumnezeu, de Hristos, de adevăr, de sfintele Lui învăţături, şi iubirea de oameni, materializată prin fapte de milostenie şi sprijinirea necontenită a celor sărmani.

Prima virtute reiese din viata sa ascetică dedicată postului, privegherii, rugăciunii, studiului Scripturii şi din râvna apostolică a propovăduirii Evangheliei. Era atât de adânc cunoscător al dogmelor Ortodoxiei, de trăitor şi propovăduitor al acestor adevăruri, încât troparul îl numeşte „îndreptător credinţei”. Indreptător şi păzitor al credinţei, Sfântul Nicolae arată creştinilor din toate veacurile şi din toate timpurile că nu poate fi trăire creştină autentică decât fundamentată şi ancorată în Adevăr, Care este însuşi Hristos.

A doua mare virtute şi calitate a Sfântului Ierarh Nicolae este iubirea de oameni. Urmând lui Hristos, Care din iubire de oameni S-a întrupat, a flămânzit şi a însetat, a primit insulte, bătăi şi scuipări, sfârşind prin moartea ruşinoasă de pe Cruce, Sfântul Nicolae „şi-a pus sufletul pentru poporul său” (Condac). Luând apărarea celor slabi şi neajutoraţi, „a scăpat pe cei nevinovaţi din moarte”, arătându-se în vis împăratului Constantin şi guvernatorului Avlavie, mustrându-i pentru fapta nedreaptă de a fi condamnat la moarte oameni nevinovaţi, pe care i-a şi eliberat. A „plinit Evanghelia lui Hristos” mai ales prin mila şi milostivirea sa faţă de sărmani, izvorâte din bunătatea sufletului său. Tânăr fiind, a făcut cu mare discreţie (noaptea) o faptă de milostenie extraordinară, salvând patru suflete de Ia pieire, a trei tinere fete expuse prostituţiei, din pricina sărăciei, şi a tatălui lor, care le îndemna spre aceasta. De-a lungul vieţii sale a făcut nenumărate asemenea fapte. Ele au continuat şi s-au intensificat, după mutarea sa la cer. Istoria mănăstirilor din România, Athos sau Rusia consemnează nenumărate intervenţii miraculoase ale Sfântului Nicolae. Este îndeajuns să amintim faptul că pe vremea când Sfântul Calinic era stareţul Mănăstirii Cernica, la cererea sa, Sfântul Nicolae a izbăvit mănăstirea de năvălirea turcilor, iar apoi a hrănit în mod miraculos obştea mănăstirii (peste 300 de vieţuitori) şi mulţimea de refugiaţi din calea turcilor în mănăstire, care, izolaţi, piereau de foame.

Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept.

MoaşteleSfântului Nicolae sunt păstrate la Catedrala din Bari, înItalia, într-o criptă din care izvorăşte un lichid incolor, numit “Mana” sau “Santa Mana”. Potrivit tradiţiei, episcopul acestei eparhii amestecă acest lichid cu apă, îl binecuvinteaza şi-l împarte credincioşilor.

La biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, la kilometrul zero, se află o parte din moaşteleSfântului Nicolae. Totodată, multe lăcaşuri de cult poartă numele Sfântului Nicolae.

Sfântul Nicolae este cunoscut şi ca „Moş Niculae”, care aduce daruri pe ascuns, tocmai pentru bunătatea sa cea asemeni cu a Dătătorului tuturor bunătăţilor – Dumnezeu.
Sfântul Nicolae nu este numai un model veşnic viu şi atrăgător, de viaţă în Hristos, ci şi un grabnic ajutător, prieten de nădejde, ocrotitor al călătorilor, al celor care naufragiază pe mări şi oceane.

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments