Sfaturi Duhovniceşti

Sărbătoare mare a doua zi după Buna Vestire! Rugăciunea pe care trebuie să o spui azi ca să-ți meargă bine tot restul anului!

În fiecare an după sărbătoarea Bunei Vestiri, pe 26 martie, se sărbătoreşte Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care i-a dat vestea Maicii Domnului că îl va naşte pe Iisus.

Aceasta este prima din cele trei sărbători închinate Sfântului Arhanghel Gavriil. Cea de-a doua este pe 13 iulie, atunci când se sărbătoresc minunile pe care Sfântul Arhanghel Gavriil le-a făcut, iar pe 8 noiembrie sărbătorim Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Şi pentru că în fiecare zi este frumos să ne rugăm şi să-i mulţumim Sfântului Arhanghel Gavriil pentru grija pe care o are pentru noi, cu atât într-o zi de o mare sărbătoare este bine să închinăm o asemenea rugăciune. În continuare vă prezentăm Rugăciunea către Sfântul Arhanghel Gavriil.

“O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim.

Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

Sursă: doxologia.ro

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments