Sfaturi Duhovniceşti

Vezi aici cele 7 semne care prevestesc întoarcerea Mântuitorului pe Pământ

Potrivit Bibliei, există 7 semne care vor apărea înainte de A Doua Venire a Lui Iisus Hristos pe Pământ. Cele 7 plăgi sunt ultimele pedepse destinate oamenilor care păcătoși și fără credință.

Prima cupă: „Şi o bubă rea şi ucigătoare s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau chipului fiarei …” (Apoc.16, 2). După cum au anunţat specialiştii care au pregătit Fiară de la Bruxelles, stampila va fi făcută prin ardere cu raze laser, producătoare de cancer; şi vor fi implantaţi mici emiţători în gura noastră (pe mâna dreaptă sau pe frunte).

A doua cupă: O molimă generală peste toate marile. (În mod evident radioactivitatea sau substanţe chimice foarte puternice).

A treia cupă: O molimă generală a apelor, râurilor şi izvoarelor. Dovada însetării a început. Apa nu se poate bea.

A patra cupă: O ardere nesuferită va arde complet pe oameni. Oamenii vor huli pe Dumnezeu şi nu se vor pocăi. „Şi oamenii au fost dogoraţi cu mare arşiţă” (Apoc.16, 9).

A cincea cupă: Cupa mâniei lui Dumnezeu se goleşte „pe scaunul fiarei”. Scaunul lui Antihrist scârţâie. Şi toţi oamenii şi-au muşcat limbile de durere din pricina durerilor şi a bubelor lor, dar nu s-au pocăit, ci au hulit pe Dumnezeu.

A şasea cupă: Raul Eufrat a secat. O secetă nemaivăzută a năvălit „şi apele lui au secat, ca să fie gătită calea împăraţilor de la Răsăritul Soarelui” (Apoc.16, 12).

Eufratul va deveni bulevard, pe unde uşor vor traversa armatele din Răsărit, ameninţând statul lui Antihrist. Deci Antihrist este ameninţat şi începe ca să se organizeze spre Armaghedon pentru confruntarea finală, care va însemna şi sfârşitul lui (Apoc.16, 12-16). Şi a chemat toate statele, care într-un fel sau altul l-au ascultat, şi s-au strâns toţi pe muntele Carmel la Armaghedon, pentru respingerea invadatorilor. „Şi i-au strâns la locul ce se cheamă în evreieşte Armaghedon” (Apoc.16, 16).

A şaptea trâmbiţă: Tunete, vuiet, cutremur mare, aşa cum nu a mai fost pe pământ. Cetatea, centrul lui Antihrist, s-a rupt în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. „Şi toate insulele pieriră şi munţii nu se mai aflară” (Apoc.16, 20).

Au dispărut insulele şi munţii. Antihrist va fi înfrânt. Aici se relatează despre războiul mondial pârjolitor.

Sursa: Extras din PROFETII DESPRE ANTIHRIST (Skartsiuni Dimitriu)

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments