Sfaturi Duhovniceşti

Sute de credincioși vin zilnic aici! Mâna care te scapă de blesteme, vrăji și de toată lucrarea diavolească!

Aflată pe Calea Victoriei în București, Biserica Zlătari este cunoscută pentru slujbele de dezlegare de blesteme.

Biserica Zlătari este renumită printre credincioși, pentru că adăpostește moaștele Sfântului Mucenic Ciprian, Izbăvitorul de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească.

Moaştele sfinte se odihnesc de sute de ani într-o raclă de sticlă şi reprezintă pavăza lăcaşului de cult şi a celor care îi trec pragul. În fiecare an, pe 2 octombrie, de ziua Sfântului Mucenic Ciprian, la hramul bisericii, vin mii de credincioși de pretutindeni.

În Biserica Zlătari se află mâna Sfântului Ciprian, pe care oamenii îl cinstesc pentru convertirea la creștinism, viața închinată Domnului Iisus și pentru că a avut sfârșit mucenicesc, mărturisindu-l pe Hristos în anul 304.

Sfântul Ciprian este recunoscut de credincioși și drept un sfânt care ajută credincioșii să scape de farmece, vrăji și alte legături necurate.

Cine se roagă la sfintele moaște negreșit ajutor, însă pentru ca rugăciunile să fie împlinite, fiecare credincios e bine să se spovedească înainte sau după ce merge la racla sfântă, luând și hotărârea de a-I urma lui Hristos prin pocăință și lucrarea dragostei pentru Dumnezeu și aproapele.

Trăgându-se din neam bogat, Ciprian era un om cult, școlit, un filozof recunoscut. Însă a deprins și tainele vrăjitoriei, putând să schimbe văzduhul, să pornească vânt, tunete și ploi, să distrugă câmpurile, să rănească oamenii și chiar să vorbească cu morții. Viaţa i s-a schimbat cu totul când a încercat să-și dovedească puterea farmecelor împotriva fecioarei Iustina.

Un tânăr desfrânat, Aglaid, a venit la Ciprian să-l ajute s-o facă pe Iustina să-l iubească. În zadar a trimis Ciprian demonii asupra fecioarei şi a rudelor ei, căci ea s-a apărat prin post şi rugăciune. Iar demonii s-au întors asupra lui să-l chinuie.

Din acel moment, Ciprian s-a botezat, a ars toate cărţile vrăjitorești şi a început să propovăduiască credinţa creștină. După mult timp, a ajuns preot și chiar episcop.

În timpul persecuției poruncite de Decius împotriva creștinilor, lui Ciprian și Iustinei le-au fost tăiate capetele. Pentru că au fost martirizați împreună, sunt și pomeniți în aceeași zi, pe 2 octombrie.

Rugăciune către Sfântul Ciprian

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție. Tu Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume.

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșalele, știute și neștiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin!

🙏 Rugați-vă împreună cu noi: www.locurisacre.ro

🙏 Canal youtube Rugăciuni Creștine – Locuri Sacre https://www.youtube.com/channel/UCagmQnj4ovjFD5S4f0ldsdw

Roagă-te şi nu te teme de nimic, nu te înfricoşa de necazuri, nu te înspăimânta de năpăstuiri, căci rugăciunea le va înlătura

Nu uita că cel mai potrivit ar fi să discuți și cu duhovnicul tău și să îi ceri sfatul ca să îți călăuzească pașii în depășirea acestor momente grele.

Doamne ajută!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments