Sfaturi Duhovniceşti

Slavă Ție, Maica Domnului 🙏

Când înot pe mare, când călătoresc pe cale, când dorm noaptea, când veghez, luminează-mi mintea mea, Stăpână Maică pururea Fecioară şi povăţuieşte-mă să fac voia Domnului meu, ca să dobândesc, în ziua judecăţii, dezlegare de păcatele săvârşite de mine în viaţă, alergând la acoperământul tău, Binecuvântată!

Slavă…
Nu intra cu mine la judecată, Doamne Iisuse Hristoase, căci îmi cunosc păcatele care mă osândesc, ci pe Tine Te chem: cu rugăciunile celeia ce Te-a născut, miluieşte-mă pe mine, smeritul şi nevrednicul, ca pe tâlharul şi ca pe desfrânata, ca pe vameşul şi ca pe păcătoasa, Iubitorule de oameni, că n-ai venit să-i mântuieşti pe cei drepţi, ci mai ales pe cei păcătoşi!

Şi acum…
Îndulcindu-ne de cinstitele tale daruri, nu vom înceta a cânta, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Marie, milele tale totdeauna, noi robii tăi, care te chemăm şi te rugăm: Preasfântă Fecioară, scoate-ne pe toţi din toate cursele vrăjmaşilor, din nevoi şi din toată căderea, căci tu eşti apărătoarea noastră.

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments