Sărbători Ortodoxe

Prima mare sărbătoare imediat după Paște. E cruce roșie în calendar!

n ziua de 11 aprilie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a născut în București, pe 7 octombrie 1787. La vârstă de 20 de ani ajunge la mănăstirea Cernica, din apropierea Bucureștilor. La cererea duhovnicului sau, pe data de 12 noiembrie 1808, tânărul Constantin devine monahul Calinic. La mănăstirea Cernica a fost ieromonah, preot și staret timp de 31 de ani. Refuzând să fie mitropolit al Ungrovlahiei, a fost ales în anul 1850 în fruntea episcopiei Ramnicului. Acesta episcopie funcționa la Craiova și fusese mutată în urmă incendiului din 1847. Recladind catedrală episcopală de la Râmnicu-Vâlcea, s-a mutat aici în 1857, unde a păstorit până în 1868.

Printre înfăptuirile sale de seamă se număra și Mănăstirea Frasinei. Este locul în care nu au acces femeile. Potrivit Tradiției, Sfântul Calinic a pus pe drumul spre Frasinei o borna: “Până aici au voie femeile, de aici este partea monahilor”. Această borna a fost scoasă în perioadă comunistă, păstrându-se acum în mânăstire.

Sfântul Calinic a înființat o tipografie în anul 1861, la Râmnic. La acesta tipografie a tipărit cărți de cult și multe dintre lucrările sale. Pe la 1850-1880, tipărea așa de mult, încât mai târziu Nicolae Iorga a numit Ramnicul “capitală tipografilor”. A fost îngropat, după dorință să, la Mănăstirea Cernica, în tindă Bisericii “Sfântul Gheorghe“.

Pentru curăția vieții sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât că să fie trecut în rândul sfinților. Canonizarea a avut loc la Mănăstirea Cernica în zilele de 21 și 23 octombrie 1955. Prăznuirea a fost fixată la data trecerii sale către Domnul, 11 aprilie, iar tot atunci au fost alcătuite și slujbele de pomenire ale Sfântului, precum și viață să și felul zugrăvirii chipului sau. Moaștele Sfântului Calinic se află la mănăstirea Cernica.

Sursă: crestinortodox.ro

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments