Sfaturi Duhovniceşti

Pavecernița Mare

Ziua trecând, mulţumesc Ţie, Doamne; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de păcat dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Ziua trecând, slăvescu-Te pe Tine, Stăpâne; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de sminteală dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Ziua trecând, cu cântare Te slăvesc pe Tine, Sfinte; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de bântuială dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.Firea cea fără de trup a Heruvimilor cu cântări fără de încetare pe Tine Te slăveşte.
Vieţuitorii cei cu câte şase aripi, Serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine Te preaînalţă.
Toate Oştile Îngerilor cu cântări întreit sfinte Te laudă, că mai înainte de toate eşti, Cel ce eşti Părinte, şi împreună fără de început ai pe Fiul Tău, și întocmai cinstit purtând pe Duhul Vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi.
Preasfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singurii văzători ai Cuvântului şi slujitori, ale Proorocilor şi ale Mucenicilor toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă nemuritoare, pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul, că toţi suntem întru nevoi; ca izbăvindu-ne de înşelăciunea celui rău, să cântăm cântare îngerească:
Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin.

Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, roagă-Te pentru noi păcătoşii! (de trei ori)
Toate Puterile Cereşti, ale Sfinţilor Îngeri şi ale Arhanghelilor, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii! (de două ori).
Sfinte Ioane, Proorocule şi Înaintemergătorule şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi păcătoşii! (de două ori)
Sfinţilor măriţilor Apostoli, Proorocilor şi Mucenicilor şi toţi Sfinţii, rugaţi-vă pentru noi păcătoşii! (de două ori)
Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părinţi ai noştri, păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă pentru noi păcătoşii! (de două ori)
Cea nebiruită şi necuprinsă şi Dumnezeiască putere a cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe păcătoşii! (de două ori)
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii!
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii!
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte!

Sursă: ceaslov.ro

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments