Sfaturi Duhovniceşti

De ce a murit Iisus?

Această întrebare este de o importanţă vitală, deoarece destinul tău veşnic depinde de răspunsul tău. Ştii de ce a murit Isus? Dacă nu, cred că Dumnezeu m-a trimis în calea ta pentru a-ţi spune.

Păcatul aduce moarte

În Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, învăţăm că moartea a venit în lume din cauza păcatului. “De aceea, printr-un singur om păcatul a intrat în lume, şi prin păcat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit”. “Plata păcatului este moartea” (Romani 6:23). Noi, tu şi cu mine, murim deoarece suntem păcătoşi; noi ne-am pierdut dreptul de a trăi pe pământ. “Pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu” .

Isus a murit pentru noi

A murit Isus pentru că El a păcătuit? Nu. Să ascultăm ce spune Cuvântul inspirat: “în El nu era păcat”, “El, care nu a făcut păcat”, “care nu a cunoscut păcat” Aşadar moartea nu avea niciun drept asupra Lui. Dar, binecuvântat fie Numele Său, că El “S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre”. A fost dragostea pentru mine şi tine cea care L-a făcut pe Domnul Isus Hristos să se coboare din cer şi să moară la crucea Golgotei. A fost dragostea pentru noi cea care L-a ţinut pe acea cruce ruşinoasă până când a împlinit lucrarea de ispăşire spre gloria lui Dumnezeu.

Un Dumnezeu sfânt, drept şi corect nu ar fi putut lăsa păcatul nepedepsit. Pe cruce, Domnul Isus a purtat judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului în locul nostru, ca înlocuitorul nostru; şi acum Dumnezeu nu oferă doar iertare, ci şi îndreptăţire păcătosului care se pocăieşte şi crede în Domnul Isus. El este “drept şi să-l îndreptăţească pe acela care este din credinţa în Isus”. Dumnezeu Şi-a arătat aprobarea pentru acea lucrare măreaţă prin faptul că L-a înviat pe Domnul Isus dintre morţi şi L-a aşezat la dreapta Sa în ceruri (Marcu 16:19).

Isus este Calea

Nu există o altă cale prin care un păcătos să poată fi mântuit decât prin moartea ispăşitoare a Domnului Isus: “Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” . “Şi în nimeni altul nu este mântuire, pentru cã nu este sub cer nici un alt Nume dat între oameni în care trebuie sã fim mântuiţi.”.

De ce a murit Isus? Ai realizat tu că păcatul tău a fost cauza morţii Sale pe cruce sau ţi-ai simţit nevoia ta pentru El ca Mântuitorul tău personal? În timp ce citeşti acest scurt mesaj, El priveşte în jos, din cer, la tine şi îţi citeşte intenţiile şi gândurile inimii. El cunoaşte atitudinea ta faţă de păcat, precum şi atitudinea ta faţă de Acela care doreşte să fie Mântuitorul tău.

Întoarce-te la El astăzi

Chiar dacă pentru mine tu eşti un străin, totuşi Dumnezeu ştie totul despre tine. Te îndemn să nu pui deoparte acest mesaj până când nu ţi-ai pus în ordine această mare problemă şi nu l-ai primi pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul tău personal. Odată ce vei vedea gravitatea condiţiei tale păcătoase înaintea lui Dumnezeu, tu nu vei mai avea linişte în conştiinţa şi inima ta până când nu te vei încrede în Mântuitorul păcătoşilor. El a făcut “pace prin sângele crucii Lui” . Noi suntem împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său”.

Dacă nu crezi în El acum ca Mântuitorul tău personal, te vei întâlni cu El în veşnicie ca Judecătorul tău. Deoarece Dumnezeu “a rânduit o zi în care va judeca pământul locuit, cu dreptate, prin Omul pe care l-a rânduit, dând tuturor dovadă prin aceea că L-a înviat din morţi”. Nu vrei să alergi tu acum la El pentru adăpost, deoarece astăzi este ziua mântuirii? “Vă rugăm pentru Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
Sursă: rascumparare.ro

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments