Rugăciuni Ortodoxe

Bucură-te, Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperământ! Rugăciune pentru ajutarea grabnică a celor necăjiți.

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor celor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoarea și tăria noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.

Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre, să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și, cu credință și cu dragoste, se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate îți sunt cu putință de la Dânsul și, pentru aceasta, năzuim la tine: că ești acoperitoarea noastră și grabnic ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție. Ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău acoperământ și cere de la Dumnezeu, Fiul tău, să dea păstorilor noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere;  judecătorilor, drepate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; soților, dragoste și înțelegere; fiilor, ascultare; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă Preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți, povățuiește-i pe calea cea bună; pe cei bătrâni, îi sprijinește; pe prunci, îi păzește; și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii.

Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată, să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeu nostru. Că tu, Doamnă, ești mărirea celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejda și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci: ne rugăm ție, atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine și unul pe altul, și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa noastră cea preabună și nădejdea noastră, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi nevoile noastre, vezi mâhnirea noastră, ajută-ne ca pe niște neputincioși, hrănește-ne ca pe niște străini. Necazurile noastre, le știi – dezleagă-le precum voiești, că n-avem alt ajutor, afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să ne păzești și să ne acoperi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă și Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri care se cuvin numai ție, de la noi, nevrednicii robii tăi, ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Lui Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta, fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia și să fim păziți nevătămați de toată lovirea ce veninată a diavolului. Ci, până în sfârșit, cu rugăciunile tale, păzește-ne pe noi neosândiți. Ca, prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate, să înălțăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Amin.

🙏 Rugați-vă împreună cu noi: www.locurisacre.ro

🙏 Canal youtube Rugăciuni Creștine – Locuri Sacre https://www.youtube.com/channel/UCagmQnj4ovjFD5S4f0ldsdw

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments