Sfaturi Duhovniceşti

5 sfaturi duhovnicești pentru o pocăinţă sinceră ce ne deschide calea către Rai.

Pocăinţa pentru păcatele săvârşite trebuie să fie o stare duhovnicească prezentă pe tot parcursul vieţii noastre în speranţa dobândirii Împărăţiei lui Dumnezeu.

Conştientizează-ţi păcatele

Actul spovedaniei implică în primul rând conştientizarea stării de păcătoşenie şi dorinţa întoarcerii la Tatăl Ceresc. Fără această mişcare sufletească nu putem merge pe drumul unei adevărate pocăinţe care implică o spovedanie curată.

Fiul risipitor din evanghelie este exemplul cel mai potrivit pentru a portretiza starea pe care trebuie să o dobândim noi când ne îndreptăm spre scaunul spovedaniei.

La fel ca acel suflet rătăcit este nevoie să ne venim în fire şi să conştienizăm faptul că mâncăm roşcovele oferite de ispitele modernităţii şi refuzăm în mod liber să ne bucurăm de bunătăţile hristice.

Examinează-ţi conştiinţa

Odată ce am conştientizat starea pătimaşă în care ne aflăm avem datoria să ne examinăm conştiinţa, adică să efectuăm o introspecţie pentru a vedea ce păcate şi patimi ne tulbură.

Raportându-ne la poruncile evanghelice, putem să identificăm anumite neconcordanţe existente în comportamentul nostru despre care trebuie să vorbim cu preotul duhovnic.

Dacă nu avem suficiente cunoştinţe în acest sens, dacă este prima oară când dorim să ne spovedim, nu este nicio ruşine să cerem ajutorul unui preot. El ne poate sfătui ca pregătirea noastră pentru spovedanie să fie eficientă şi folositoare.

 Plânge-ţi păcatele

Să mergem la Taina Spovedaniei şi să mărturisim verbal anumite păcate este simplu, însă actul mărturisirii implică şi părerea de rău pentru păcatele săvârşite.

Din Biblie aflăm că „nu tot cel ce spune Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia Cerurilor”, adică este necesară căinţa pentru patimile noastre, nu doar o recunoaştere superficială a greşelilor săvârşite.

Spovedeşte-ţi păcatele

Având în minte păcatele şi patimile care ne stăpânesc trebuie să mergem la preotul duhovnic să ne spovedim şi să discutăm cu el despre modalităţile prin care putem să eliminăm aceste practici care ne fură bucuria Împărăţiei Cerurilor.

Atunci când ne mărturisim păcatele trebuie să avem în vedere următoarele:

  • Să vorbim despre propriile păcate şi nu despre păcatele altora;
  • Să ne asumăm greşelile săvârşite;
  • Să ne ferim de o detaliere exagerată;
  • Să ascultăm sfaturile preotului duhovnic.

Osteneşte-te să rămâi curat sufleteşte

După ce am primit iertarea păcatelor este imperios să avem trezvia necesară pentru a ne feri cât mai mult de păcate şi patimi.

Iar acest lucru se realizează prin rugăciune şi îndeplinirea canonului primit de la duhovnic.

Numai printr-o pocăinţă sinceră şi curată putem să primim iertarea păcatelor şi să ne apropiem de Hristos cel ce a biruit moartea.

🙏 Rugați-vă împreună cu noi: www.locurisacre.ro

🙏 Canal youtube Rugăciuni Creștine – Locuri Sacre https://www.youtube.com/channel/UCagmQnj4ovjFD5S4f0ldsdw

Roagă-te şi nu te teme de nimic, nu te înfricoşa de necazuri, nu te înspăimânta de năpăstuiri, căci rugăciunea le va înlătura

Nu uita că cel mai potrivit ar fi să discuți și cu duhovnicul tău și să îi ceri sfatul ca să îți călăuzească pașii în depășirea acestor momente grele.

Doamne ajută!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments