Rugăciuni Ortodoxe

Rugăciune de iertare pentru păcate și curățirea sufletului

Doamne!

Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, așa încât mintea noastră, atrasa cu desăvârșire de luarea-aminte față de păcatele noastre, să înceteze a mai vedea greșelile aproapelui și să-i vadă pe toți, într-acest chip, buni.

Dă inimii noastre să pără­sească grija pierzătoare de neajunsurile aproa­pelui, să își unească toate grijile numai în grija pentru dobândirea curăției și sfințeniei poruncite și gătite nouă de Tine.

Dă-ne nouă, celor ce ne-am întinat haina sufletului, să o albim iarăși; ea a fost deja spălata prin apele botezului, iar acum, după pângărire, aceste haine au nevoie să fie spălate prin apele lacrimilor.

Dă-ne să vedem în lumina harului Tău neputințele cele de multe feluri care trăiesc în noi, înăbușind în inimă mișcările duhovni­cești, aducând în ea mișcările sângelui și trupului ca­re sunt potrivnice Împărăției lui Dumnezeu.

Dă-ne marele dar al pocăinței, înaintea căruia merge și pe care îl naște marele dar al vederii păcatelor noastre.

Păzește-ne, cu aceste mari daruri, de hău­rile amăgirii de sine, care apare în suflet din prici­na păcătoșeniei sale, neluate în seamă și neînțelese, și se naște din lucrările patimii dulceții și slavei de­șarte care trăiesc în el neluate în seamă și neînțe­lese.

Păzește-ne pe noi cu aceste mari daruri în ca­lea noastră către Tine, și dă-ne să ajungem la Tine, Cela Ce chemi pe cei ce își recunosc păcătoșenia și lepezi pe cei ce se socotesc drepți, ca să Te slavoslo­vim în veci, întru veșnica Ta fericire, a Singurului Dumnezeu Adevărat, Răscumpărătorul celor ro­biți și Mântuitorul celor pierduți.
Amin!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments