Rugăciuni Ortodoxe

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ

Doamne, întinzându-Te pe Cruce Te-ai omorât, omorând pe vrăjmaşul şi pe şarpele, începătorul răutăţii, şi înviind pe cei omorâţi cu muşcarea aceluia. Pentru aceasta, Te rog, înviază, Mântuitorule, sufletul meu cel omorât, care caută spre Tine, cu rugăciune şi cu post.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!

Dacă Te-a văzut mieluşeaua pe Tine, Mielul, pe Cruce răstignit, Hristoase, în mijlocul făcătorilor de rele, a strigat lăcrimând şi cu amar s-a tânguit: Fiule preaiubite! Ce minune este aceasta ce se vede? Iar Tu ai răspuns: Maică preacurată, întru aceasta se va cunoaşte viaţa a toată lumea.
Cu trâmbiţă de cântări să trâmbiţăm, ziua cea vestită trecând, adică vremea postului. Şi să glăsuim strigând: Aceasta a înflorit viaţa noastră în lume, veştejind moartea neînfrânării. Cu puterea Crucii Tale, Hristoase Cuvinte, întru aceasta păzeşte pe robii Tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!

Moarte de ocară prin răstignire de bunăvoie ai răbdat, Îndurate; pe Care văzându-Te  ceea ce Te-a născut, Hristoase, s-a rănit la inimă; că plângând ca o maică s-a tânguit. Cu ale cărei rugăciuni, pentru îndurările milei Tale, milostiveşte-Te şi ne mântuieşte, Cel ce ai ridicat păcatul lumii.

🙏 Rugați-vă împreună cu noi: www.locurisacre.ro

🙏 Canal youtube Rugăciuni Creștine – Locuri Sacre https://www.youtube.com/channel/UCagmQnj4ovjFD5S4f0ldsdw

Roagă-te şi nu te teme de nimic, nu te înfricoşa de necazuri, nu te înspăimânta de năpăstuiri, căci rugăciunea le va înlătura

Nu uita că cel mai potrivit ar fi să discuți și cu duhovnicul tău și să îi ceri sfatul ca să îți călăuzească pașii în depășirea acestor momente grele.

Doamne ajută!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments