Rugăciuni Ortodoxe

Rugăciunea de seară a Sfântului Macarie cel Mare către Dumnezeu Tatăl

Rugăciunile de seară ne aduc liniște și ne feresc de gândurile întunecate. Roagă-te în fiecare seară pentru a fi ocrotit de cel rău!

Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura, Cela ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi: cu lucrul, cu cuvântul, și cu gândul, și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului.

Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, că sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Preasfântului Tău nume, în toate zilele vieții mele, și-mi ajută cu harul Tău să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup.

Izbăvește-mă Doamne de gândurile cele deșarte, care mă întinează și de poftele cele rele, ca a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments