Rugăciuni Ortodoxe

Rugăciunea celor 3 zile de Marți pentru îndeplinirea tuturor dorințelor

Pentru mulți credincioși, ziua de marți nu reprezintă o zi deosebită… Însă trebuie să știți că există un program de rugăciune, care se ține 3 marți la rând și ce presupune rostirea unor rugăciuni către Sfântul Anton de Padova.

În fiecare zi de marți din program se începe cu rugăciunea de bază:

”Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ți le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ți-l cer cu umilinţă. Iar tu măritul meu patron Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine. Fă că evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întâi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă. În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.”

RUGĂCIUNEA PRIMEI MARȚI

”Mărite Sfinte Antoane, multe minuni şi haruri ai împărţit celor ce aleargă cu credinţă vie la tine, la şirul acesta neîntrerupt, mai adaugă încă unul şi pentru mine. Dă-mi harul unei credinţe vii, al unei nădejdi neclintite şi al unei iubiri aprinse către Dumnezeu, că să mă feresc pururea de moartea păcatului şi să-mi păstrez pururea viaţa binecuvântată a harului aici pe pământ, că să ajung la viaţa cea nesfârşită în cer.

Amin.”

RUGĂCIUNEA CELEI DE-A DOUA MARȚI

”În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate ceresc…

Mărite Sfinte Antoane, greşelile mele sunt multe şi fără număr. Am rătăcit mult de la calea cea dreaptă. Am supărat pe Dumnezeu şi pe aproapele meu. Sfinte Antoane, tu eşți curăţitorul tuturor greşelilor, împrăştie te rog cu lumina dumnezeiască ce ai primit-o de la Pruncuşorul Iisus, împrăştie din mine şi din jurul meu negura tuturor greşelilor împotriva credinţei mele şi călăuzeşte-mă pe calea desăvârşirii creşțineşti, că să văd prin Tine lumina cea neapropiată.

AMIN.”

RUGĂCIUNEA CELEI DE-A TREIA MARȚI

”Mărite Sfinte Antoane, orbirea minţii şi învârtoşarea inimii sunt cele mai mari nenorociri pentru un suflet şi mă ţîn legat de păcat aşa de tare, încât mă fac să uit de făgăduinţele făcute la mărturisire, de a mă lepăda de păcat şi a fugi de prilejurile rele, spre a dobândi iertare. Tu eşți flacăra vie de iubire, nu mă lăsă să mor în starea aceasta şi să mă pierd în veci. Dă-mi o încredere mare în meritele lui Hristos şi luminează-mă că să cunosc răutatea păcatului şi dă-mi tărie că să-l înconjur întotdeauna.

Amin…”

În fiecare zi de marți se rostește întâi rugăciunea de început, apoi rugăciunea pentru marțea respectivă!

🙏 Rugați-vă împreună cu noi: www.locurisacre.ro

🙏 Canal youtube Rugăciuni Creștine – Locuri Sacre https://www.youtube.com/channel/UCagmQnj4ovjFD5S4f0ldsdw

Roagă-te zilnic!Rugăciunea este de mare ajutor pentru o viață tihnită. Nu uita că în zilele de post rugăciunile sunt mult mai puternice. Vă puteți ruga atât pentru voi dar și pentru cei din familie și prieteni.

Nu uita că cel mai potrivit ar fi să discuți și cu duhovnicul tău și să îi ceri sfatul ca să îți călăuzească pașii în depășirea acestor momente grele.

Doamne ajută!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments