Rugăciuni Rugăciuni Ortodoxe

Rugăciune la timp de necaz către Sfântul Spiridon

Rugați-vă către Sfântul Spiridon de fiecare dată când nu știți cum este mai bine să procedați. Rugați-vă cu toată încrederea și speranța către Sfântului Spiridon, făcătorul de minuni și vindecătorul de boli și rugăciunea dumneavoastră va fi împlinită.

„Apărătorului credinței să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm.

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!

Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarh Spiridon, deşi nu avem nici vrednicie şi nici pricepere pentru a ne ruga ţie cu potrivite cuvinte. Totuşi venim la tine, sfinte, şi mărturisindu-ne multele păcate săvârşite, ne rugăm ţie cu smerenie.

Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieţii ai săvârşit atâtea minuni, şi binecuvântează-ne pe noi toţi, cei care venim la tine cu credinţă!

Nădejde a celor care şi-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiţi, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite şi, cu obişnuita ta bunătate şi iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului.

Învredniceşte-ne şi pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtăşim de bunătăţile sufleteşti şi trupeşti făgăduite adevăraţilor credincioşi.

Dăruieşte-ne, sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viaţa aceasta şi, mai ales, pentru cea viitoare. 

Bucură-te, cel ce ești cu îngerii slujitor!
Bucură-te, că ești și cu oamenii cu trupul petrecător!
Bucură-te, al cărui trup astăzi săvârșește minuni!
Bucură-te, că încălțările tale slujesc drept dovadă.

Amin!”.

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments