Rugăciuni Ortodoxe Sfaturi Duhovniceşti

Rugăciune care se citeşte în fiecare post

Postul nu înseamnă doar o înfrânare de la dorințele culinare ci și o înfrânare o noastră de la a gândi răul. Părintele Ilie Cleopa ne explică în cartea “Călăuză în credinţa ortodoxă” că rostul postului este folosul trupului şi al sufletului, pentru că întăreşte trupul şi urâţeşte sufletul, păstrează sănătatea trupului şi dă aripi sufletului.

Vezi aici rugăciunea care se citește în fiecare zi de post:

Nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt departe pe mare, Dumnezeul nostru, Care mai înainte ai rânduit prin Legea cea veche şi cea nouă aceste patruzeci de zile, la care ne‑ai învrednicit acum să ajungem; de la Tine cerem şi Ţie ne rugăm, întăreşte‑ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim într‑însele cu bună nevoinţă, spre slava numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, pentru omorârea patimilor şi stârpirea a tot păcatul, pentru ca prin pocăinţă împreună cu Tine răstignindu‑ne şi îngropându‑ne, să ne sculăm din faptele cele moarte şi să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta în toate zilele noastre. 

Că Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Amin.

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments