Rugăciuni Ortodoxe

O noapte binecuvântată sub ocrotire sfântă!

Învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi.

Bine ești cuvântat Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este Numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.

Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments