Pilde

Îți mulțumesc Doamne, pentru toate binecuvântările Tale!

Doamne, Îți mulțumesc pentru darul prețios al vieții.
Doamne, Îți mulțumesc că m-ai înzestrat cu iubire,
Cu talanți care să mă ajute să-mi împlinesc a mea menire.
Doamne, Îți mulțumesc că mă însoțești pe drumul mântuirii.

Doamne, Îți mulțumesc pentru prieteniile binecuvântate,
Îți mulțumesc pentru prieteniile frumoase, sincere și curate,
Pentru prieteniile – far în întunericul tristeții și dezamăgirii,
Pentru prieteniile înveșmântate în hainele rugăciunii și comuniunii.

Doamne, Îți mulțumesc pentru Îngerii Tăi păzitori
Ce-mi sunt la tot pasul: sfetnici, apărători, ocrotitori.
Îți mulțumesc pentru iubirea lor infinită, necondiționată,
Pentru purtarea de grijă și mijlocirea lor neîncetată.

Doamne, Îți mulțumesc că mă ajuți să mă simt flămândă de iubire,
Flămândă și însetată de: simplitate, frumos, pace, bucurie, armonie,
De adevăr, compasiune, dăruire, solidaritate, bun-simț și omenie.
Doamne, Îți mulțumesc pentru fiecare clipă de autentică fericire.

Doamne, Îți mulțumesc pentru lacrima fierbinte de căință,
Pentru lacrima ce-mi picură în suflet, când aproapele e în suferință,
Pentru lacrima de dor de Tine, pentru lacrima eliberatoare, curățitoare,
Îți mulțumesc Doamne, pentru milostivirea și iubirea Ta cea mare.

Doamne, Îți mulțumesc pentru diamantul divin din sufletul meu.
Îți mulțumesc pentru Icoana sfântă dinlăuntru, zugrăvită cu chipul Tău.
Îți mulțumesc pentru lumina divină ce împăștie tot întunericul greu.
Îți mulțumesc Doamne, fiindcă vreau să fiu candelă de lumină, și eu.
O candelă care să ardă neîncetat cu flacăra iertării și iubirii,
Cu flacăra smereniei, credinței, nădejdii, milostivirii, dăruirii.

Îți mulțumesc Doamne, pentru orice clipă de sensibilitate.
Îți mulțumesc pentru orice clipă petrecută cu folos.
Îți mulțumesc pentru tot lucrul meu, realizat frumos.
Îți mulțumesc Doamne, pentru binecuvântările toate.

Îți mulțumesc Doamne, că mă înveți să ascult tăcerea,
Să ascult iubirea, suferința, nedreptatea, durerea,
Să ascult glasul inimii și sufletului aproapelui meu,
Să ascult țipătul mut al nevoii și necazului său.

Îți mulțumesc Doamne, pentru clipele când privesc cu ochii Tăi,
Când văd doar lumina dumnezeirii din sufletul semenilor mei.
Când privesc cu bucurie la realizările frumoase ale aproapelui meu,
Când nu port ochelari prin care totul se vede urât, deformat și rău.
Îți mulțumesc Doamne: pentru clipele când mângâi cu mâinile Tale,
Pe semenul cu sufletul scăldat de lacrimi de durere, lacrimi amare,
Pe semenul doborât de greutatea Crucii sale spirituale.
Pentru clipele când îmbrățișez sincer, cu compasiune și iubire,
Pentru clipele când zâmbesc ca un copil, oricui, cu multă bucurie.

Îți mulțumesc Doamne: pentru pașii ce mă poartă în Spațiul Învierii Lui Hristos,
Pentru pașii ce mă îndreaptă cu credință spre Biserică – Spațiu sfânt și luminos.
Îți mulțumesc Doamne, pentru toate darurile bune, frumoase, de folos.
Îți mulțumesc Doamne, că sunt copilul Tău, mult iubit, copilul Tău, prețios.

Îți mulțumesc pentru purtarea Ta de grijă, pentru milostivire și iubire,
Îți mulțumesc Doamne, și-Ți înalț cu profundă evlavie-slavoslovire.
Îți mulțumesc Doamne și Te rog să mă ierți pentru clipele de rătăcire,
Pentru clipele de nesimțire, adormire spirituală și sufletească orbire.

Te rog, ajută-mă să fiu un copil bun și iubitor, să prețuiesc darul vieții,
Ajută-mă Doamne, să-mi înmulțesc cu iubire și credință toți talanții,
Ajută-mă să nu-i îngrop în pământul egoismului și indiferenței,
Ajută-mă să Te iubesc, să fiu semănătoare a iubirii, nădejdii, credinței!
Ajută-mă Doamne să fiu biruitoare în războiul duhovnicesc,
Ajută-mă Doamne, întreaga lume să o iubesc, ajută-mă inima să-Ți dăruiesc!

Doamne, pentru toate binecuvântăriile Tale, Îți mulțumesc, Îți mulțumesc!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments