Rugăciuni Ortodoxe

Cele mai puternice rugăciuni pentru a avea copii

Greu este atunci când îți dorești copii și ei întârzie să apară! Timpul trece și amărăciunea soților este tot mai mare într-o casă în care nu răsună glăscioare de copilași. În aceste clipe grele, nu uitați că există rugăciuni puternice care pot fi rostite pentru a vă putea și voi să vă bucurați de copii minunați!

Prima rugăciune

Auzi-ne pe noi, Milostive și Puternice Doamne, ca prin rugăciunile noastre să se reverse harul Tău asupra noastră. Fii milostiv, Doamne, adu-Ți aminte de porunca Ta, ca să se înmulțească neamul creștinesc, și fii nouă ocrotitor milostiv, ca să se păstreze prin puterea Ta ce ai rânduit Tu. Tu ai făcut cu puterea Ta din nimic și ai pus început lumii, l-ai făcut pe om după chipul și asemănarea Ta și ai sfințit Taina Căsătoriei prin care se preînchipuie taina unirii lui Hristos cu Biserica.

Auzi-ne pe noi, Milosârde, pe robii Tăi care suntem uniți prin Taina Căsătoriei și cerem ajutorul Tău, revarsă mila Ta asupra noastră, ca să vedem pe fiii fiilor noștri până în neamul al treilea și chiar al patrulea și să ajungem până la adânci bătrâneți și să se învrednicească de Împărăția Cerurilor prin Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvin toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor.
Amin!

Cea de-a doua rugăciune

Doamne, pustii sunt casele fără copii, și triste inimile soților care n-au urmași. Chiar dacă nu avem credința drepților care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit să aibă copii, pentru mila Ta nemăsurată nu ne lăsa, Atotputernice Doamne, ci vezi suspinul inimii noastre. Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii, iar pe noi ne întărește ca să-i creștem cu dragoste și înțelepciune, spre slava numelui Tău. Amin!

Cea de-a treia rugăciune

O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ție, primind puțina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copii. Mare este darul naşterii de prunci şi mult se bucură părinții de copiii lor. Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiți de această bucurie.

Ştim că multe femei, care erau apăsate de felurite boli, şi cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor vor rămâne sterpe, s-au rugat ție şi au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune bucuria lor, când au văzut pruncii veniți pe lume, ca rod al minunilor tale, după atâta aşteptare? Sau cine poate spune veselia bărbaților care, deşi aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în sprijinul tău decât în ştiința acelora?
Şi noi credem că ne poți ajuta,chiar dacă răbdarea noastră s-a împuținat şi credința noastră este slabă. Ocroteşte-ne Sfinte, să nu cadă şi peste noi pedeapsa dumnezeiască aşa cum a zis proorocul Osea:”Dă-le lor pântece sterp şi sâni fără lapte”, blestemând pe femeile israeliților care au părăsit legea lui Dumnezeu; ci, ştiindu-ne păcatele,învață-ne să ne curățim sufletele prin pocăință. Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca, îndreptându-ne viața, să primim şi bucuria de a avea copii. Şi dacă îi vom avea să îi creştem în dreapta credință, fiindu-le pildă de viețuire creştinească.
Iar dacă, din pricini neştiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiți de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea strâmtă ce duce la Împărăția Cerurilor.
Întăreşte-ne, Sfinte,ca în viață să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască, şi în tot locul să îi aducem laudă Dumnezeului Cel iubitor de oameni, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin! ✝

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments